• CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN REAL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN REAL
Địa chỉ: 138 Võ Liêm Sơn, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 0903885539 – Fax: 0903885539
Email: phongkinhdoanh.sgreal@gmail.com
www.ssgreal.com.vn